R.T.Әrdoğan:‘‘Koronavirus epidemiyası Avropa başda olmaqla bütün dünyaya mәnfi tәsir göstәrib’’

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, Türkiyә yeni qlobal, siyasi vә iqtisadi şәraitdә gücünü artırmaq üçün hәr fürsәtә, imkana vә infrastruktura malikdir.

1530901
R.T.Әrdoğan:‘‘Koronavirus epidemiyası Avropa başda olmaqla bütün dünyaya mәnfi tәsir göstәrib’’

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, Türkiyә yeni qlobal, siyasi vә iqtisadi şәraitdә gücünü artırmaq üçün hәr fürsәtә, imkana vә infrastruktura malikdir.

Türkiyә prezidenti Әrdoğan İstanbulda Türkiyә İxracatçılar Mәclisini tәmsil edәn nümayәndә heyәtini qәbul etdiyi zaman etdiyi çıxışında yeni növ koronavirus epidemiyasının Avropa başda olmaqla bütün dünyaya mәnfi tәsir göstәrdiyini söylәyib.

‘‘Hәr şeyә baxmayaraq epidemiya prosesini inkişaf edәn ölkәlәrdәn daha yaxşı idarә etdiyimiz aydındır.Xalqımızın sağlamlığı ilә iqtisadiyyatımızın ehtiyacları arasındakı әn ideal tarazlığı tәmin edәrәk yolumuza davam etmәyә çalışırıq’’,-deyә Rәcәb Tayyib Әrdoğan qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr