Hami Aksoy Qәrbi Saxara problemi ilә bağlı bәyanat verib

Türkiyә Qәrbi Saxara probleminin BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri çәrçivәsindә әdalәtli vә davamlı bir şәkildә hәll edilmәsi ilә әlaqәdar göstәrilәn sәylәri dәstәklәdiyini açıqlayıb.

1528185
Hami Aksoy Qәrbi Saxara problemi ilә bağlı bәyanat verib

 

Türkiyә Qәrbi Saxara probleminin BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri çәrçivәsindә әdalәtli vә davamlı bir şәkildә hәll edilmәsi ilә әlaqәdar göstәrilәn sәylәri dәstәklәdiyini açıqlayıb.

Xarici İşlәr Nazirliyinin sözçüsü Hami Aksoy Mәrakeşin Mәrakeş-Mavritaniya magistral yolunun Qergaret bölgәsindә hәyata keçirdiyi әmәliyyat haqqındakı bir sualı cavablandırıb.

Türkiyәnin Mәrakeşin bölgәdәki tәhlükәsizliklә bağlı gördüyü tәdbirlәri tәqib etdiyini vә bölgәnin keçidlәrә açıq olmasının әhәmiyyәtini vurğulayan Hami Aksoy deyib: ‘‘Türkiyә Qәrbi Saxara probleminin BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri çәrçivәsindә әdalәtli vә davamlı bir şәkildә hәll edilmәsi ilә әlaqәdar göstәrilәn sәylәri dәstәklәyir’’.Әlaqәli Xәbәrlәr