R.T.Әrdoğan partiyasının yığıncağında әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki,Türkiyә olaraq bölgәmizdә rifah, sülh, tәhlükәsizlik sәviyyәsinin artması üçün üzәrimizә düşәni etmәyә hazırıq.

1525989
R.T.Әrdoğan partiyasının yığıncağında әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki,Türkiyә olaraq bölgәmizdә rifah, sülh, tәhlükәsizlik sәviyyәsinin artması üçün üzәrimizә düşәni etmәyә hazırıq.

Türkiyә prezidenti Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindәki Qrup Toplantısında çıxış edib.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan çıxışında deyib: ‘‘Türkiyә olaraq bölgәmizdә rifah, sülh, tәhlükәsizlik sәviyyәsinin artması üçün üzәrimizә düşәni etmәyә hazırıq.Xalqlarını qardaş, özlәrini dost olaraq görrdüyümüz bölgәdәki dövlәtlәrlә yeni dövrdә birlikdә hәrәkәt etmәk istәyirik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr