Rәcәb Tayyib Әrdoğan Azәrbaycanı Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә tәbrik edib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәnin Dağlıq Qarabağın bütün bölgәlәrindә Azәrbaycan bayrağı dalğalananadәk azәrbaycanlı qardaşlarının yanında olmağa davam edәcәyini bildirib.

1524789
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Azәrbaycanı Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә tәbrik edib

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәnin Dağlıq Qarabağın bütün bölgәlәrindә Azәrbaycan bayrağı dalğalananadәk azәrbaycanlı qardaşlarının yanında olmağa davam edәcәyini bildirib.

Әrdoğan etdiyi paylaşımda beynәlxalq alәmdә ‘‘Bir millәt-iki dövlәt’’ olaraq birlikdә hәrәkәt etdiklәri Azәrbaycanı Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә tәbrik edib.

Azәrbaycanın mәrhum şairi Bәxtiyar Vahabzadәnin Azәrbaycan ilә Türkiyә arasındakı qardaşlığı ‘‘Eyni ananın iki oğlu’’ olaraq adlandırdığını bildirәn Әrdoğan iki qardaş ölkә olaraq atılan addımlarla yalnız sözdә deyil, әmәldә dә  qardaş olduğunu bütün dünyaya göstәrdiyini ifadә edib.

Prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Azәrbaycanın BMT vә ATӘT-in Minsk qrupunun qәrarlarına rәğmәn 30 ildir Ermәnistanın işğalı altında olan Dağlıq Qarabağdakı torpaqlarını azad etmәk üçün apardığı mübarizәni bütün imkanlarımızla dәstәklәyirik. Qәdim Şuşa şәhәrinin işğaldan azad edilmәsi ilә zәfәrә olan inancımız vә umudumuz daha da artıb. Türkiyә Dağlıq Qarabağın bütün bölgәlәrindә şanlı Azәrbaycan bayrağı dalğalananadәk azәrbaycanlı qardaşlarının yanında olmağa davam edәcәk.Bu çәrçivәdә Azәrbaycanı Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә tәbrik edirәm. Vәtәn, bayraq, azan vә istiqlal uğrunda şәhid olanları rәhmәtla yad edirәm’’.
 Әlaqәli Xәbәrlәr