Çamlıca qüllәsi Türkiyә vә Azbaycan bayraqları ilә işıqlandırılıb

İstanbulda inşa olunan vә Avropanın әn yüksәk televiziya vә radio qüllәsi olan  Kiçik Çamlıca Radio vә Televiziya Qüllәsi Türkiyә vә Azәrbaycan bayraqları ilә işıqlandırılıb.

1523823
Çamlıca qüllәsi Türkiyә vә Azbaycan bayraqları ilә işıqlandırılıb

 

İstanbulda inşa olunan vә Avropanın әn yüksәk televiziya vә radio qüllәsi olan  Kiçik Çamlıca Radio vә Televiziya Qüllәsi Türkiyә vә Azәrbaycan bayraqları ilә işıqlandırılıb.

İstanbulun simvolu olan Çamlıca qüllәsi ay-ulduzlu qırmızı-ağ vә mavi-qırmızı-yaşıl rәnglәrinә bürünüb.

Qeyd edәk ki, şәhәrin siluetinә öz möhrünü vuran Çamlıca qüllәsi şәhәrin müxtәlif bölgәlәrindәn görünür.Әlaqәli Xәbәrlәr