Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudana humanitar yardın göndәrib

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudanda keçәn ay yağan aramsız yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә evsiz qalan ailәlәrә humanitar yardım çatdırır.

1518351
Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudana humanitar yardın göndәrib

 

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudanda keçәn ay yağan aramsız yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә evsiz qalan ailәlәrә humanitar yardım çatdırır.

Türkiyә Qızıl Aypara Camiyyәti ilә Sudan Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin tәşkilatçılığı ilә Sudanın paytaxtı Xartumun Halfaya qәsәbәsindә evsiz qalan ailәlәrә yardım edilib.

Qeyd edәk ki, Sudan Daxili İşlәr Nazirliyi leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 138 adamın hәyatını itirdiyini açıqlamışdı. Tәbii fәlakәt nәticәsindә yüz mindәn çox ev dağılmışdı.

Sudan Müdafiә vә Tәhlükәsizlik Şurası tәbii fәlakәt sәbәbindәn sentyabrın 5-dә ölkәdә fövqәladә vәziyyәt rejimi elan etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr