Hulusi Akar Qazaxıstanda sәfәrdәdir

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar Qazaxıstan ilә hәm hәrbi tәlim, hәm dә müdafiә sәnayesi mәsәlәlәrindә mövcud münasibәtlәrin artaraq davam edәcәyini söylәyib.

1516108
Hulusi Akar Qazaxıstanda sәfәrdәdir

 

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar Qazaxıstan ilә hәm hәrbi tәlim, hәm dә müdafiә sәnayesi mәsәlәlәrindә mövcud münasibәtlәrin artaraq davam edәcәyini söylәyib.

Qazaxıstana rәsmi sәfәr edәn Hulusi Akar paytaxt Nur Sultanda müdafiә naziri Nurlan Yermekbayev ilә görüşüb.

Daha sonra nazirlәrin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtlәri arasında görüş olub.

Görüşdәn әvvәl bәyanatlar verәn Hulusi Akar deyib: ‘‘Qazaxıstan ilә hәm hәrbi tәlim, hәm dә müdafiә sәnayesi mәsәlәlәrindә mövcud münasibәtlәr  artaraq davam edәcәk’’.

Bölgәdәki proseslәrә rәğmәn fürsәt tapıb Qazaxıstana sәfәr edәn Akara tәşәkkür edәn Yermekbayev dә öz növbәsindә deyib: ‘‘Dost vә qardaş ölkәlәr olaraq münasibәtlәrimizi daha da inkişaf etdirmәliyik’’.

Mәlumata görә, heyәtlәr arasında baş tutan görüş mәtbuat üçün qapalı keçirilib.

Hulusi Akar danışıqlardan  sonra  verdiyi açıqlamada Yermekbayevlә konstruktiv  görüş keçirdiklәrini qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr