Rәcәb Tayyib Әrdoğan: ‘‘Biz qәbilә dövlәti deyilik’’

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Amerika Birlәşmiş Dövlәtlәrinin S-400 zenit-raket kompleksi ilә әlaqәdar açıqlamasına münasibәt bildirib.

1515551
Rәcәb Tayyib Әrdoğan: ‘‘Biz qәbilә dövlәti deyilik’’

 

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Amerika Birlәşmiş Dövlәtlәrinin S-400 zenit-raket kompleksi ilә әlaqәdar açıqlamasına münasibәt bildirib.

Әrdoğan deyib: ‘‘Biz qәbilә dövlәti deyilik’’.

Prezident Әrdoğan Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Malatyadakı VII Fövqәladә Konqresindә çıxış edib.

Әrdoğan çıxışında Aralıq dәnizindә tәhdid dәrәcәsindә olan manealara mәruz qaldıqlarını bildirib.

Qafqazda öz torpaqlarını işğaldan azad etmәk üçün mübarizә aparan azәrbaycanlı qardaşlarının yanında olduqları üçün qünahlandırıldıqlarını vurğulayan Әrdoğan deyib: ‘‘Bәzi ABŞ-lılar  Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev qardaşımla telefon әlaqәsi saxlayaraq deyir ki, ‘‘Biz sizin yanınızda kimin  olduğunu bilirik. Erdoğan var, Türkiyә var. Biz Türkiyәyә dә sanksiya tәtbiq edәrik deyirlәr’’.

‘‘Bizi sanksiyalarla hәdәlәyirlәr. Sanksiyaların nә isә tәtbiq et. Biz sizdәn F-35 döyüş tәyyarәsi almaq üçün addım atdıq. Pulunu ödәdik. Siz F-35-mizi vermәdiniz, vermirsiniz. Biz qәbilә dövlәti deyilik. Biz Türkiyәyik Türkiyә’’,-deyә Әrdoğan vurğuladı.

 Әlaqәli Xәbәrlәr