Hulusi Akar Zabaida Calal Xanla görüşüb

Pakistana sәfәr edәn Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar bu ölkәnin müdafiә vә istehsal naziri Zabaida Calal Xanla görüşüb.

1515466
Hulusi Akar Zabaida Calal Xanla görüşüb

Pakistana sәfәr edәn Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar bu ölkәnin müdafiә vә istehsal naziri Zabaida Calal Xanla görüşüb.

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar Türkiyә tәrәfindәn Pakistana ixrac edilәn MİLGEM gәmisinin üçüncüsünün suya buraxılma mәrasimi ilә әlaqәdar Pakistana sәfәr edib.

Nazir Hulusi Akar mәrasimdәn әvvәl Pakistan müdafiә vә istehsal naziri Zubaida Calal Xanla bir araya gәlib.

Tәkbәtәk keçirilәn görüşdә başda müdafiә sәnayesi sahәsindә әmәkdaşlıq olmaqla ikitәrәfli vә regional  mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.

 Әlaqәli Xәbәrlәr