Mustafa Göksu vә Şeyha Moza bin Nasır tәhsil sahәsindә әmәkdaşlıq imkanlarını müzakirә ediblәr

Türkiyәnin Qәtәrdәki sәfiri Mustafa Göksu Qәtәrin tәhsil, elm vә ictimai inkişaf qurumunun idarә heyәtinin sәdri Şeyha Moza bin Nasırla tәhsil sahәsindә әmәkdaşlıq imkanlarını müzakirә edib.

1511427
Mustafa Göksu vә Şeyha Moza bin Nasır tәhsil sahәsindә әmәkdaşlıq imkanlarını müzakirә ediblәr

 

Türkiyәnin Qәtәrdәki sәfiri Mustafa Göksu Qәtәrin tәhsil, elm vә ictimai inkişaf qurumunun idarә heyәtinin sәdri Şeyha Moza bin Nasırla tәhsil sahәsindә әmәkdaşlıq imkanlarını müzakirә edib.

‘‘Hәr şeydәn әvvәl tәhsil’’ vә ‘‘Qәtәr Tәhsil, Elm vә İctimai İnkişaf’’ qurumlarının idarә heyәtinin sәdri Şeyha Moza Mustafa Göksu ilә bir araya gәlib.

Görüşdә tәhsillә bağlı mәsәlәlәrin müzakirә olunduğu bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr