MMN: ‘‘Azәrbaycan ordusu cәbhәdә Ermәnistana lazımi cavabı vermәyә davam edir’’

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi (MMN) Azәrbaycan ordusunun Ermәnistana lazımi cavabı cәbhәdә vermәyә davam etdiyini bildirib

1511651
MMN: ‘‘Azәrbaycan ordusu cәbhәdә Ermәnistana lazımi cavabı vermәyә davam edir’’

 

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi (MMN) Azәrbaycan ordusunun Ermәnistana lazımi cavabı cәbhәdә vermәyә davam etdiyini bildirib.

Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn bәyanatda deyilir: ‘‘Qәhraman Azәrbaycan ordusu atәşkәsә baxmayaraq mülki vәtәndaşlara hücum edәn Ermәnistana lazımi cavabı cәbhәdә vermәyә davam edir. İşğaldan azad edilәn 13 kәnd ilә birlikdә işğaldan azad edilәn yaşayış mәntәqәlәrinin sayı 78-ә yüksәlib’’.Әlaqәli Xәbәrlәr