Hulusi Akar bu gün İtaliyaya sәfәr edәcәk

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar bu gün İtaliyaya sәfәr edәcәk.

1505202
Hulusi Akar bu gün İtaliyaya sәfәr edәcәk

Türkiyәnin milli müdafiә naziri Hulusi Akar bu gün İtaliyaya sәfәr edәcәk.

Hulusi Akar sәfәri çәrçivәsindә İtaliya müdafiә naziri Lorenzo Querini ilә görüşәcәk.

Akarın İtaliyaya etdiyi sәfәr Şәqi Aralıq dәnizi vә Liviyada әhәmiyyәtli proseslәrin yaşandığı bir dövrә tәsadüf etmәsi böyük әhәmiyyәt kәsb edir.Әlaqәli Xәbәrlәr