Türkiyәnin Daxili İşlәr Nazirliyi mәlumat yayıb

‘‘Yıldırım-11’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә Siirtdә zәrәsizlәşdirilәn PKK terrorçularının sayı 5-ә yüksәib.

1499322
Türkiyәnin Daxili İşlәr Nazirliyi mәlumat yayıb

‘‘Yıldırım-11’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә Siirtdә zәrәsizlәşdirilәn PKK terrorçularının sayı 5-ә yüksәib.

Bu barәdә Daxili İşlәr Nazirliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumatda әmәliyyat nәticәsindә Siirtin Pervari Herekol dağı bölgәsindә 4 terrorçunun zәrәrsizlәşdirildiyi vurğulanıb. Davam edәn әmәliyyatlar nәticәsindә bir terrorçunun da zәrәrsizlәşdirildiyi qeyd olunub.

Mәlumatda hәmçinin 2 PKK terrorçusunun Mardindә tәhlükәsizlik qüvvәlәrinә tәslim olduğu bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr