Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Ermәnistanın bölgәdәki  sülhün qarşısındakı әn böyük tәhdid olduğunu bir daha göstәrdiyini bildirib

1498071
Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Ermәnistanın bölgәdәki  sülhün qarşısındakı әn böyük tәhdid olduğunu bir daha göstәrdiyini bildirib.

Prezident Әrdoğan Ermәnistanın Azәrbaycana etdiyi hücumla bağlı bәyanat yayıb.

Rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindәn bәyanat  verәn Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Ermәnistan bölgәdәki  sülhün qarşısındakı әn böyük tәhdid olduğunu bir daha göstәrdi. Türk xalqı hәr zaman olduğu kimi bu gün dә bütün imkanları ilә azәrbaycanlı qardaşlarının yanındadır. Ermәnistanın tәxribatlarına qarşı lazımi reaksiyanı göstәrmәyәn beynәlxalq ictimaiyyәt ikili standartlarını bir daha göstәrir’’.

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevlә  bu gün telefon әlaqәsi saxladığını bildirәn Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Azәrbaycan prezidenti, qardaşım İlham Әliyevә ifadә etdiyim kimi Türkiyә ‘‘Bir millәt, iki dövlәt’’ anlayışı ilә Azәrbaycanlı qardaşları ilә hәmrәyliyini güclәndirәrәk davam etdirәcәk’’.Әlaqәli Xәbәrlәr