Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti 432 ailәyә humanitar yardım çatdırıb

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudanda baş verәn daşqınlar nәticәsindә zәrәr çәkәn tәxminәn beş min adama humanitar yardım paylayıb.

1494125
Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti 432 ailәyә humanitar yardım çatdırıb

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudanda baş verәn daşqınlar nәticәsindә zәrәr çәkәn tәxminәn beş min adama humanitar yardım paylayıb.

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin Sudan üzrә rәsmisi Serdar Yılmaz daşqınlardan sonra humanitar yardım paylamaya başlayan Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin paytaxt Xartumun Kalake bölgәsindәki tәxminәn 432 ailәyә yardım bağlamaları çatdırdığını söylәyib.

Mәlumata görә, Türkiyә qeyri-hökumәt tәşkilatları da daşqınlar nәticәsindә zәrәr çәkәnlәrә 500 min dollar mәblәğindә humanitar yardım paylayıb.

Sudan Daxili İşlәr Nazirliyinin hesabatına әsasәn, ölkәdә bir neçә aydır davam edәn leysan yağışların sәbәb olduğu daşqınlar nәticәsindә 121 nәfәr hәyatını itirib. Mәlumatda qeyd olunub ki, daşqınlar nәticәsindә 100 mindәn çox evә ciddi ziyan dәyib.

Sudan Müdafiә vә Tәhlükәsizlik Şurası sentyabrın 5-dә daşqınlar sәbәindәn ölkәdә fövqәladә vәziyyәt rejimi elan etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr