Rәcәb Tayyib Әrdoğan әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Nazirlәr Kabinetinin yığıncağından sonra әhәmiyyәtli bәyanatlar verib.

1494777
Rәcәb Tayyib Әrdoğan әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Nazirlәr Kabinetinin yığıncağından sonra әhәmiyyәtli bәyanatlar verib.

Yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizәdә yeni bir mәrhәlәnin başladığını vurğulayan Әrdoğan әldә edilәn tәcrübәyә әsaslanaraq yeni strategiyalar inkişaf etdirdiklәrini deyib. Hazırlanan 8 peyvәnddәn 2-nin heyvanlar üzәrindәki sınaqlarının uğurla nәticәlәndiyini bildirәn dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, peyvәndi  2021-ci ilin ilk aylarında istifadә etmәyi planlaşdırırıq.Türkiyә epidemiya yayıldığı gündәn etibarәn gördüyü tәdbirlәr vә xәstәlәrә verdiyi xidmәtlәr baxımından qlobal miqyasda nümunә olaraq göstәrilәn ölkәlәr sırasındadır.Әlaqәli Xәbәrlәr