Türkiyә Şәrqi Aralıq dәnizindә yeni NAVTEX elan etdi

‘‘Barbaros Hayrettin Paşa’’ kәşfiyyat-axtarış gәmisinin  fәaliyyәt aparacağı sahә üçün oktyabrın 18-dәk yeni NAVTEX (dәnizçilәrә elan) elan edilib.

1493440
Türkiyә Şәrqi Aralıq dәnizindә yeni NAVTEX elan etdi

‘‘Barbaros Hayrettin Paşa’’ kәşfiyyat-axtarış gәmisinin  fәaliyyәt aparacağı sahә üçün oktyabrın 18-dәk yeni NAVTEX (dәnizçilәrә elan) elan edilib.

Mәlumata görә, gәmi oktyabrın 18-dәk fәaliyyәtlәrini davam etdirәcәk.

Qeyd edәk ki, ‘‘Barbaros Hayrettin Paşa’’  gәmisi ‘‘Tanux-1’’ vә ‘‘Apollo Moon’’ adlı gәmilәr ilә Şәrqi Aralıq dәnizindә  açıqlanan bölgәdә seysmik fәaliyyәtlәri aparacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr