Türkiyә BMT-yә reaksiya göstәrib

Türkiyәnin Xarici İşlәr Nazirliyi BMT İnsan Hüquqları  üzrә Ali Komissarlığının verdiyi bәyanatına münasibәt bildirib.

1493442
Türkiyә BMT-yә reaksiya göstәrib

 

Türkiyәnin Xarici İşlәr Nazirliyi BMT İnsan Hüquqları  üzrә Ali Komissarlığının verdiyi bәyanatına münasibәt bildirib.

Xarici İşlәr Nazirliyindәn verilәn bәyanatda bu ifadәlәrә yer verilib: ‘‘Terrola mübarizә vә suriyalı qaçqınların geri dönmәlәrini tәmin etmәk mәqsәdilә bölgәdә fәaliyyәt göstәrәn suriyadakı  müxalifәt qrplarla  bağlı olaraq ölkәmizә yönlәndirilmiş әsassız iddiaları ilә BMT İnsan Hüquqları üzrә Ali Kimissarlığının  bu iddialar әsasında ölkәmizә yönәltdiyi tәnqidlәri rәdd edirik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr