Fuad Oqtay vә Abdulhәmit Gül Yunanıstan qәzetinә reaksiya göstәrib

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay Yunanıstan qәzetinin  prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğanla әlaqәli xain başlıq yazmasına reaksiya göstәrib.

1493441
Fuad Oqtay vә Abdulhәmit Gül Yunanıstan qәzetinә reaksiya göstәrib

 

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay Yunanıstan qәzetinin  prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğanla әlaqәli xain başlıq yazmasına reaksiya göstәrib.

Fuad Oqtay rәsmi internet sәhifәsindә verdiyi bәyanatda bu ifadәlәrә yer verib: ‘‘Yunanıstanın dırnaqarası qәzetinin Cәnab prezidentimizi hәdәf alan başlığı nә söz azadlığı, nә dә mәtbuat etikası ilә üst-üstә düşmür. Bu Şәrqi Aralıq dәnizindә sülh әvәzinә xaosu hәdәflәyәn şüurun әks olunmasıdır’’.

Әdliyyә naziri Abdulhәmit Gül isә verdiyi bәyanatda deyib: ‘‘Yunanıstan orqanları bu kobudluq  ilә cinayәtә şәrik olmamalıdır vә tәcili şәkildә lazımi addımları atmalıdır’’.Әlaqәli Xәbәrlәr