Rәcәb Tayyib Әrdoğan Aleksandr Vuviç vә Haşim Taçi ilә telefon әlaqәsi saxlayıb

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Kosova prezidenti Haşim Taçi vә Serbiya prezidenti Aleksandr Vuviçlә ayrı-ayrılıqda telefon әlaqәsi saxlayıb.

1487919
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Aleksandr Vuviç vә Haşim Taçi ilә telefon әlaqәsi saxlayıb

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Kosova prezidenti Haşim Taçi vә Serbiya prezidenti Aleksandr Vuviçlә ayrı-ayrılıqda telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu barәdә Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata әsasәn, görüşlәrdә Türkiyә-Kosova vә Türkiyә-Serbiya münasibәtlәrini güclәndirәcәk addımlar vә regional proseslәr müzakirә olunub.

Görüşlәrdә Әrdoğanın Taçi vә Vuviç ilә ikitәrәfli vә regional mәsәlәlәrdә әmәkdaşlığı vә danışıqları davam etdirmәk mәsәlәsindә razılıq әldә etdiyi bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr