Mövlud Çavuşoğlu: ‘‘Türkiyә tәrәddüdsüz Azәrbaycanın yanında olacaq’’

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Şәrqi Aralıq dәnizindә kәşfiyyat fәaliyyәtlәri aparan Türkiyәyә hәr mәsәlәdә dәstәk verәcәyini açıqlayan Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevә tәşәkkür edib.

1483809
Mövlud Çavuşoğlu: ‘‘Türkiyә tәrәddüdsüz Azәrbaycanın yanında olacaq’’

 

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu Şәrqi Aralıq dәnizindә kәşfiyyat fәaliyyәtlәri aparan Türkiyәyә hәr mәsәlәdә dәstәk verәcәyini açıqlayan Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyevә tәşәkkür edib.

Mәsәlә ilә bağlı rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә açıqlama verәn Mövlud Çavuşoğlu deyib: ‘‘Çox təşəkkürlər edirəm cənab Prezident! Can Azərbaycanın dəstəyinə heç vaxt şübhəmiz olmadı. Türkiyə də həmişə tərəddüdsüz Azərbaycanın yanında olacaq’’.

Çavuşoğlu paylaşımında ‘‘Bir millәt iki dövlәt’’ ifadәsinә vurğu edib.

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr