Türkiyә vә Venesuela prezidentlәri arasında telefon danışığı olub

Bu barәdә Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

1473260
Türkiyә vә Venesuela prezidentlәri arasında telefon danışığı olub

 

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Venesuela dövlәt başçısı Nikolas Maduro ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu barәdә Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata görә, tәrәflәr söhbәt zamanı Türkiyә-Venesuela münasibәtlәrini güclәndirәcәk, әmәkdaşlığı vә hәmrәyliyi yüksәk sәviyyәyә çatdıracaq addımları müzakirә edib vә regional mövzuları qiymәtlәndirib.Әlaqәli Xәbәrlәr