İyul ayında 106 PKK terrorçusu da zәrәrsizlәşdirilib

İyul ayında terror tәşkilatı YPG/PKK-ya qarşı keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 106 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

1465994
İyul ayında 106 PKK terrorçusu da zәrәrsizlәşdirilib

 

İyul ayında terror tәşkilatı YPG/PKK-ya qarşı keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 106 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri, Polis İdarәsi, Jandarm Komandanlığı vә Milli Kәşfiyyat İdarәsi terror tәşkilatlarına qarşı amansız mübarizәsini qәtiyyәtlә davam etdirir.

Tәhlükәsizlik qüvvәlәri bu çәrçivәdә terror tәşkilatına keçәn ay ağır zәrbәlәr endirib.

1-31 iyul tarixlәri arasında ölkә daxilindә vә sәrhәddәn kәnarda keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 106 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.Bu müddәt әrzindә saxlanılan 155 nәfәrdәn 62-si hәbs edilib.

Tәhlükәsizlik qüvvәlәri ölkә daxilindә vә xaricindә terrorçuları mәhv etmәk üçün fәaliyyәtlәrini fasilәsiz davam etdirir.Әlaqәli Xәbәrlәr