Fethiyedә 67 qaçqın saxlanılıb

Türkiyәnin Muğla şәhәrinin Fethiye qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla xaricә getmәyә cәhd göstәrәn 67 qaçqın saxlanılıb.

1465654
Fethiyedә 67 qaçqın saxlanılıb

Türkiyәnin Muğla şәhәrinin Fethiye qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla xaricә getmәyә cәhd göstәrәn 67 qaçqın saxlanılıb.

Göcek sahil mühafizә dәstәlәri Fethiye Körfәzi bölgәsindә әmәliyyat keçirib.

Әmәliyyat nәticәsindә 22-si Suriya, 25-i İran, 10-nu İraq, 5-i Әfqanıstan, 3-ü Somali, 1-i Әlcәzair vә biri dә Fәlәstin vәtәndaşı olmaqla 67 qaçqın saxlanılıb.

Saxlanılan qaçqınlar keçirilәn әmәliyyatlardan sonra Miqrasiya İdarәsinә tәhvil veriliblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr