‘‘Pǝncǝ-Qaplan’’ ǝmǝliyyatı zamanı bir hǝrbçi şǝhid olub

Türkiyǝnin Milli Müdafiǝ Nazirliyi tǝrǝfindǝn verilǝn bǝyanatda qarşıdurma zamanı xǝsarǝt alan vǝ dǝrhal xǝstǝxanaya çatdırılan ǝsgǝrin edilǝn bütün tibbi müdaxilǝlǝrǝ baxmayaraq şǝhid olduğu bildirilib.

1453976
‘‘Pǝncǝ-Qaplan’’ ǝmǝliyyatı zamanı bir hǝrbçi şǝhid olub

 

‘‘Pǝncǝ-Qaplan’’ ǝmǝliyyatının keçirildiyi bölgǝdǝ baş verǝn qarşıdurma zamanı bir hǝrbçi şǝhid olub.

Türkiyǝnin Milli Müdafiǝ Nazirliyi tǝrǝfindǝn verilǝn bǝyanatda qarşıdurma zamanı xǝsarǝt alan vǝ dǝrhal xǝstǝxanaya çatdırılan ǝsgǝrin edilǝn bütün tibbi müdaxilǝlǝrǝ baxmayaraq şǝhid olduğu bildirilib.

Bǝyanatda hǝmçinin qarşıdırmada separatçı terror tǝşkilatının 3 üzvünün dǝ zǝrǝrsizlǝşdirildiyi vurğulanıb.

İraqın şimalında separatçı terror tǝşkilatı PKK-ya qarşı keçirilǝn ‘‘Pǝncǝ-Qaplan’’ ǝmǝliyyatı mayın 28-dǝn etibarǝn davam etdirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr