Türkiyә prezidenti: ‘‘Ayasofyanın qapısı hәr kәs üçün açıq olacaq’’

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, Ayasofyanın qapısı hәr kәs üçün açıq olacaq.

1453009
Türkiyә prezidenti: ‘‘Ayasofyanın qapısı hәr kәs üçün açıq olacaq’’

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki,  Ayasofyanın qapısı hәr kәs üçün açıq olacaq.

Türkiyә prezidenti Әrdoğan Apelyasiya mәhkәmәsinin qәrarı ilә ibadәtә açılan Ayasofya ilә bağlı xalqa müraciәt edib. Әrdoğan deyib: ‘‘Bәşәriyyәtin ortaq mirası olan Ayasofya yeni statusu ilә hәr kәsi qucaqlamağa davam edәcәk’’.

Әrdoğan çıxışında hәr kәsi Türkiyәnin mәhkәmә orqanları tәrәfindәn Ayasofya ilә bağlı  qәbul edilәn qәrara hörmәtlә yanaşmağa dәvәt edib.

‘‘Vatikanın muzeyә çevrilәrәk ibadәtә bağlanmasını tәlәb etmәklә Ayasofyanın muzey olaraq qalması üçün israr etmәk eyni mәntiqin mәhsuludur'',-deyә Türkiyә prezidenti vurğulayıb.

Türkiyә prezidenti bildirib ki, İstanbul Osmanlı imperatoru Fatih Sultan Mehmet tәrәfindәn 1453-cü ildә fәth edildikdәn sonra mәscidә çevrilib.

Türk xalqının Ayasofyanı hәr zaman  göz bәbәyi kimi qoruduğunu söylәyәn Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Allahın hikmәti mәnasına qәlәn adını belә dәyişdirmәyә cәhd etmәyib’’.

Әrdoğan 2020-ci ilin 24 iyul tarixindә 86 illik fasilәdәn sonra Ayasofyanı ibadәtә açmağı planlaşdırdıqlarını qeyd edib.

Türkiyәdә ibadәtә açıq olan 435 kilsә, sinaqoq vә mәbәdin olduğunu xatırladan Әrdoğan qeyd edib ki, bu mәnzәrә fәrqliliklәrimizi zәnginlik olaraq görәn anlayışımızın bir tәzahürüdür’’.Әlaqәli Xәbәrlәr