‘‘TRT Haber’’in ‘‘Telegram’’ kanalı yayıma başladı

Türkiyәdәki vә dünyadakı bütün proseslәri dәrhal çatdıran ‘‘TRT Haber’’in ‘‘Telegram’’ kanalı yayıma başladı.

1452219
‘‘TRT Haber’’in ‘‘Telegram’’ kanalı yayıma başladı

 

Türkiyәdәki vә dünyadakı bütün proseslәri dәrhal çatdıran ‘‘TRT Haber’’in ‘‘Telegram’’ kanalı yayıma başladı.

Xәbәrin olduğu hәr yerdә aktiv rolu olan ‘‘TRT Haber’’ son dәqiqә xәbәrlәri vә gündәmlә bağlı әn kritik mәlumatları ‘‘Telegram’’ vasitәsilә dә çatdıracaq.

Daha әvvәl ‘‘Twitter’’, ‘‘İnstegram’’, ‘‘Facebook’’, ‘‘YouTube’’, ‘‘Linkedin’’, ‘‘Medium’’, ‘‘Pinterest’’ vә  ‘‘Weibo’’ kimi sәhifәlәr  vasitәsilә oxucularına  xitab edәn  ''TRT Haber'' bundan sonra ‘‘Telegram’’ vasitәsilә dә xәbәrlәrini oxucularına  çatdıracaq.

Aktual proseslәrdәn vә bir-birindәn maraqlı  xәbәrlәrdәn xәbәrdar olmaq üçün ‘‘TRT Haber’’in ‘‘Telegram’’ kanalını izlәyә bilәrsiniz.Әlaqәli Xәbәrlәr