Türkiyǝ Çinǝ başsağlığı verdi

Türkiyǝ Çindǝ baş verǝn daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝri ilǝ ǝlaqǝdar bu ölkǝyǝ başsağlığı verib.

1450370
Türkiyǝ Çinǝ başsağlığı verdi

 

 

Türkiyǝ Çindǝ baş verǝn daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝri ilǝ ǝlaqǝdar bu ölkǝyǝ başsağlığı verib.

Xarici İşlǝr Nazirliyindǝn verilǝn bǝyanatda bu ifadǝlǝrǝ yer verilib: ‘‘Çinin mǝrkǝzi vǝ cǝnub bölgǝlǝrindǝ yağan leysan yağışların sǝbǝb olduğu daşqınlar nǝticǝsindǝ çox sayda adamın hǝyatını itirmǝsi ilǝ bağlı xǝbǝr bizi kǝdǝrlǝndirib. Hǝyatını itirǝnlǝrin ailǝlǝrinǝ, Çin Xalq Cümhuriyyǝti xalqına vǝ hökumǝtinǝ dǝrin hüznlǝ başsağlığı veririk’’.

Qeyd edǝk ki, Çindǝ bu ilin ǝvvǝlindǝn etibarǝn daşqınlar nǝticǝsindǝ azı 121 nǝfǝr hǝyatını itirib vǝ ya itkin düşüb.Әlaqәli Xәbәrlәr