Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan vǝ Nursultan Nazarbayev arasında telefon danışığı olub

Bu barǝdǝ Türkiyǝ Prezident Aparatının mǝtbuat xidmǝtindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib.

1450226
Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan vǝ Nursultan Nazarbayev arasında telefon danışığı olub

 

Türkiyǝ prezidenti Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan Qazaxıstanın qurucu lideri Nursultan Nazarbayevlǝ telefon ǝlaqǝsi saxlayıb.

Bu barǝdǝ Türkiyǝ Prezident Aparatının mǝtbuat xidmǝtindǝn verilǝn mǝlumatda bildirilib. Söhbǝt zamanı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğna Nazarbayevi ad günü münasibǝtilǝ tǝbrik edib. Әrdoğan Nazarbayevǝ möhkǝm can sağlığı vǝ uzun ömür arzulayıb.

Görüşdǝ hǝmçinin ikitǝrǝfli münasibǝtlǝr, regional ǝmǝkdaşlığı güclǝndirǝcǝk addımlar vǝ yeni növ koronavirus epidemiyasına qarşı birgǝ mübarizǝ mǝsǝlǝlǝri müzakirǝ olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr