Yunanıstana keçmәyә cәhd göstәrәn 42 qaçqın saxlanılıb

İzmirin Menderes qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla xaricә getmәyә cәhd göstәrәn 42 qaçqın saxlanılıb.

1449936
Yunanıstana keçmәyә cәhd göstәrәn 42 qaçqın saxlanılıb

 

İzmirin Menderes qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla xaricә getmәyә cәhd göstәrәn 42 qaçqın saxlanılıb.

Mәlumata görә, jandarm qüvvәlәri Yunanıstana keçmәyә cәhd göstәrәn bir qrup  tәsbit edib.

Jandarm qüvvәlәri tәrәfindәn keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә 36-ı Konqo, 4-ü Afrika vә 2-si dә Әfqanıstan vәtәndaşı olmaqla 42 qaçqın saxlanılıb. Әmәliyyat zamanı bir rezin qayıq da әlә keçirilib.

Qaçqınlar әmәliyyatdan sonra Miqrasiya İdarәsinә aparılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr