Mövlud Çavuşoğlu vә Mehmet Nuri Ersoy Almaniyaya sәfәr edәcәklәr

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu ilә mәdәniyyәt vә turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Almaniyaya işgüzar sәfәr edәcәklәr.

1447220
Mövlud Çavuşoğlu vә Mehmet Nuri Ersoy Almaniyaya sәfәr edәcәklәr

 

Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu ilә mәdәniyyәt vә turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Almaniyaya işgüzar sәfәr edәcәklәr.

Bu barәdә Xarici İşlәr Nazirliyindәn verilәn yazılı açıqlamada bildirilib. Mәlumatda Çavuşoğlu ilә Ersoyun Sәhiyyә Nazirliyinin yüksәk vәzifәli rәsmilәrinin dә yer aldığı bir heyәtlә Almaniyaya sәfәr edәcәyi bildirilib.

Sәfәr çәrçivәsindә keçirilәcәk görüşlәrdә yeni növ koronavirus epidemiyasının yaratdığı böhranla mübarizәdә әmәkdaşlıq ilә yanaşı, ikitәrәfli münasibәtlәr, Türkiyә-Avropa İttifaqı әlaqәlәrinin inkişaf etdirilmәsi ilә aktual regional vә beynәlxalq mәsәlәlәrin müzakirә edilәcәyi qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr