İbrahim Kalın vә Robert Obrayn arasında telefon danışığı olub

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın vә Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidentinin milli tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә müşaviri Robert Obrayn arasında telefon danışığı olub.

1441873
İbrahim Kalın vә Robert Obrayn arasında telefon danışığı olub

 

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın vә Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidentinin  milli tәhlükәsizlik mәsәlәlәri üzrә müşaviri Robert Obrayn arasında telefon danışığı olub.

Liviya, Suriya vә terrorla mübarizә mәsәlәlәrinin әtraflı şәkildә müzakirә olunduğu görüşdә  hәmçinin yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizә vә iqtisadi әlaqәlәr qiymәtlәndirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr