Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәyә işgüzar sәfәr edәn Umaro Sissoko Embalo ilә görüşüb

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Qvineya Bisau prezidenti Umaro Sissoko Embalo ilә görüşüb.

1439994
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türkiyәyә işgüzar sәfәr edәn Umaro Sissoko Embalo ilә görüşüb

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Qvineya Bisau prezidenti Umaro Sissoko Embalo ilә görüşüb.

Türkiyә prezidenti İstanbuldakı Vәhdәddin köşkündә  Qars su bәndinin videokonfrans formatında keçirilәn açılış mәrasiminә qatılıb.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan açılış mәrasimindәn sonra Türkiyәyә işgüzar sәfәr edәn Qvineya Bissau prezidenti Embalo ilә bir araya gәlib.

Görüşdә Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu da iştirak edib.

Türkiyә-Qvineya Bissau münasibәtlәrinin bütün aspektlәrinin nәzәrdәn keçirildiyi görüşdә әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsinin imkanları, ikitәrәfli münasibәtlәr, regional vә beynәlxalq proseslәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.  Әlaqәli Xәbәrlәr