Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudana tibbi lәvazimat göndәrib

Bu barәdә Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin Sudandakı rәsmisi Serdar Yılmaz mәlumat verib.

1436726
Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti Sudana tibbi lәvazimat göndәrib

 

Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәti yeni növ koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә Sudana tibbi lәvazimat göndәrib. Tibbi lәvazimatı daşıyan tәyyarәnin paytaxt Hartuma çatdığı bildirilib.

Mәlumata görә, tәyyarә Hartum hava limanında Türkiyә vә Suda Qızıl Aypara Cәmiyyәtlәrinin nümayәndәlәri tәrәfindәn qarşılanıb.

Bu barәdә Türkiyә Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin Sudandakı rәsmisi Serdar Yılmaz mәlumat verib. O, koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә Türkiyәdәn Sudana göndәrilәn 150 yardım bağlamasının ölkәyә çatdığını deyib.

Sudan Qızıl Aypara Cәmiyyәtinin rәsmisi Yusif Әli Ubeydurrahme isә öz növbәsindә bildirib ki, Türkiyә Qızıl Aypara cәmiyyәti vә Türkiyә xalqı hәr zaman sudanlıların yanında olub. Bu yardıma görә Türkiyә xalqına çox tәşәkkür edirәm.Әlaqәli Xәbәrlәr