Fәxrәddin Altun ‘‘Twitter’’in qәrarına reaksiya göstәrib

Türkiyә Prezident Aparatının Kommunikasiya İdarәsinin rәhbәri Fәxrәddin Altun ‘‘Twitter’’in Türkiyәdәki bәzi hesabları bağlamaq ilә bağlı qәrarına reaksiya göstәrib.

1434851
Fәxrәddin Altun ‘‘Twitter’’in qәrarına reaksiya göstәrib

 

 

Türkiyә Prezident Aparatının Kommunikasiya İdarәsinin rәhbәri Fәxrәddin Altun ‘‘Twitter’’in Türkiyәdәki bәzi hesabları bağlamaq ilә bağlı qәrarına reaksiya göstәrib.

Altun ‘‘Twitter’’in Türkiyәdә 7 mindәn çox hesabı bağladığını ifadә edib.

Fәxrәddin Altun deyib: ‘‘Twitterin bağlanan hesabların cәnab Prezidentimizi dәstәklәmәk mәqsәdi ilә açılan ‘‘saxta’’ hesablar olduğu vә bu hesabların bir mәrkәz tәrәfindәn idarә edildiyi ilә bağlı verdiyi açıqlama hәqiqәti әks etdirmir’’.

Fәxrәddin Altun qeyd edib ki, mәrkәzi Amerika Birlәşmiş Ştatlarında olduğu bir şirkәtin qәbul etdiyi qarar ideoloji yanaşmalarını elmi mәlumatlar olaraq tәqdim etmәyә çalışan insanlar tәrәfindәn hazırlanmış hesabatı qanunilәşdirmәyә çalışması tarixi qalmaqaldır.

Prezident Aparatının Kommunikasiya İdarәsinin rәhbәri bildirib ki, Türkiyə Cümhuriyyәti  və hökuməti heç bir zaman saxtakarlıq, manipulyasiya və dezinformasiyaya imkan vermәyәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr