Rәcәb Tayyib Әrdoğan:‘‘Әsgәrlәrimiz liviyalı qardaşları ilә hәdәflәnәn plana doğru irәlilәyir’’

Millәt Bağçalarının açılış mәrasimindә çıxış edәn Türkiyә prezidenti deyib ki, 2023-cü ilәdәk 81 şәhәrimizdә millәt bağçaları salınacaq.

1430344
Rәcәb Tayyib Әrdoğan:‘‘Әsgәrlәrimiz liviyalı qardaşları ilә hәdәflәnәn plana doğru irәlilәyir’’

 

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Türk әsgәrlәrinin son bir neçә gün әrzindә Liviyada liviyalı qardaşları ilә apardıqları mübarizәdә hәdәflәnәn plana doğru irәlilәdiyini açıqlayıb.

Millәt Bağçalarının açılış mәrasimindә çıxış edәn Türkiyә prezidenti deyib ki, 2023-cü ilәdәk  81 şәhәrimizdә millәt bağçaları salınacaq.

Türkiyәnin yeni növ koronavirus epidemiyası qarşı apardığı amansız mübarizәyә toxunan Әrdoğan deyib: ‘‘Biz epidemiya dövründә böyük dövlәt olduğumuzu bütün dünyaya göstәrdik’’

Liviyada Xәlifә Hafterә qarşı aparılan amansız mübarizәyә dә toxunan dövlәt başçısı Әrdoğan bildirib ki, әsgәrlәrimiz liviyalı qardaşları ilә hәdәflәnәn plana doğru irәlilәyir.Әlaqәli Xәbәrlәr