Rәcәb Tayyib Әrdoğan Faiz әl-Sәrracı qәbul etdi

Tәrәflәr siyasi hәll yolu xәrәritәsi әtrafında da fikir mübadilәsi aparacaq.

1429430
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Faiz әl-Sәrracı qәbul etdi

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Liviya Baş naziri Fayiz әs-Sәrracı qәbul edib.

Görüşdә Türkiyәnin Liviyanı qucaqlayan siyasi hәllә nail olma hәdәfi çәrçivәsindә atılan addımlar qiymәtlәndirilәcәk.Görüşdә ölkәdәki  siyasi proseslәr dә  gündәmә gәlәcәk. Tәrәflәr siyasi hәll yolu xәrәritәsi әtrafında da fikir mübadilәsi aparacaq.

Liviya ordusu yanvarın 12-dә Türkiyә vә Rusiyanın tәşәbbüsü ilә Berlin konfransında tәmin olunan atәşkәsә riayәt etmәyәn Hafter qüvvәlәrinә qarşı martın 25-dә ‘‘Sülh hәrәkatı’’ әmәliyyatına start vermişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr