Mustafa Varank: ‘‘Türkiyә indiyәdәk mindәn çox süni tәnәffüs aparatı ixrac edib’’

Sәnaye vә Texnologiya naziri Mustafa Varank Türkiyәnin indiyәdәk mindәn çox süni tәnәffüs aparatı ixrac etdiyini deyib.

1424387
Mustafa Varank: ‘‘Türkiyә indiyәdәk mindәn çox süni tәnәffüs aparatı ixrac edib’’

 

Sәnaye vә Texnologiya naziri Mustafa Varank Türkiyәnin indiyәdәk mindәn çox süni tәnәffüs aparatı ixrac etdiyini deyib.

Mustafa Varank videokonfrans formatında keçirilәn Kayseri Sәnaye Palatasının qiymәtlәndirmә iclasına qatılıb.

İclasda çıxış edәn Mustafa Varank dünyanın yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizә apardığını xatırladaraq deyib: ‘‘Türkiyә bu günәdәk mindәn çox süni tәnәffüs aparatı ixrac edib.Türkiyә Elmi vә Texnoloji Tәdqiqat Şurasının rәhbәrliyi ilә peyvәnd vә dәrmanın hazırlanması  ilә bağlı fәaliyyәtlәrә imza atırıq’’Әlaqәli Xәbәrlәr