Son bir ay әrzindә 80 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi son bir ayda keçirilәn әmәliyyatlarla bağlı mәlumat yayıb.

1391758
Son bir ay әrzindә 80 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib

 

Son bir ay әrzindә ölkә daxilindә vә sәrhәddәn kәnarda keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 80 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi son bir ayda keçirilәn әmәliyyatlarla bağlı mәlumat yayıb.

Mәlumata әsasәn, son bir ay әrzindә ölkә daxilindә vә sәrhәddәn kәnarda keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 80 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib, hәmçinin terrorçulara mәxsus  52 mövqe mәhv edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr