R.T.Әrdoğan: ‘‘İstanbulda koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә iki xәstәxana inşa edilir’’

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan İstanbulda yeni növ koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә iki xәstәnanın inşa edilәcәyini deyib.

1392455
R.T.Әrdoğan: ‘‘İstanbulda koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә iki xәstәxana inşa edilir’’

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan İstanbulda yeni növ koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә iki xәstәnanın inşa edilәcәyini deyib.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan koronavirusla bağlı görülәn tәdbirlәr ilә bağlı bu hәftә telekonfrans vasitәsilә  keçirilәn Nazirlәr Kabinetinin yığıncağından sonra açıqlama verib.

İnfeksiyaya qarşı yeni tәdbirlәrin görüldüyünü deyәn Әrdoğan bildirib ki, İstanbulun Yeşilköy vә Sancaktepe sәmtlәrindә min çarpayılıq xәstәxanalar inşa edirik. Xәstәxanaların inşasına başlanılıb. Hәr iki xәstәxana da  45 gündә istifadәyә verilәcәk.

Türkiyә prezidenti qeyd edib ki, gündә 20 min nәfәr üzәrindә müayinә aparılır. Xәstәxanalarda infeksiyanın diaqnostikası vә müalicәsi ilә bağlı hәr hansı bir problem yoxdur.

Әrdoğan epidemiya ilә mübarizә çәrçivәsindә işlәyәn vәtәndaşlar xaricindәki bütün vәtәndaşların evlәrindә qalmalarını tәmin etmәklә insan hәrәkәtliliyini minimuma endirmәk mәsәlәsindә qәrarlı olduqlarını bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr