İraqın şimalında altı terrorçu da zǝrǝrsizlǝşdirilib

Milli Müdafiǝ Nazirliyinin rǝsmi  ‘‘Twitter’’ sǝhifǝsindǝn verilǝn mǝlumata ǝsasǝn, Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝri İraqın Qǝndil bölgǝsindǝ terror tǝşkilatı PKK-ya qarşı ǝmǝliyyat keçirib.

İraqın şimalında altı terrorçu da zǝrǝrsizlǝşdirilib

 

İraqın şimalındakı Qǝndil  bölgǝsindǝ tǝsbit edilǝn separatçı terror tǝşkilatı PKK-nın altı üzvü hǝyata keçirilǝn hava ǝmǝliyyatı nǝticǝsindǝ zǝrǝrsizlǝşdirilib.

Milli Müdafiǝ Nazirliyinin rǝsmi  ‘‘Twitter’’ sǝhifǝsindǝn verilǝn mǝlumata ǝsasǝn, Türkiyǝ Silahlı Qüvvǝlǝri İraqın Qǝndil bölgǝsindǝ terror tǝşkilatı PKK-ya qarşı ǝmǝliyyat keçirib.

Hǝyata keçirilǝn hava ǝmǝliyyatı nǝticǝsindǝ altı terrorçu zǝrǝrsizlǝşdirilib.

Bölgǝdǝ ǝmǝliyyatların davam etdirildiyi bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr