İbrahim Kalın Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə sülh planı  ilә bağlı açıqlama verib

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın dırnaqarası sülh planı  ilә bağlı bildirib ki, Fәlәstin xalqının hüquqlarına vә beynәlxalq hüquq normalarına zidd olan bu qәrarı rәdd edirik.

1349632
İbrahim Kalın Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə sülh planı  ilә bağlı açıqlama verib

 

Türkiyә Prezident Aparatının sözçüsü İbrahim Kalın Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın dırnaqarası sülh planı  ilә bağlı bildirib ki, Fәlәstin xalqının hüquqlarına vә beynәlxalq hüquq normalarına zidd olan bu qәrarı rәdd edirik.

İbrahim Kalın verdiyi yazılı açıqlamada ABŞ rәhbәrliyinin Fәlәstin-İsrail mәsәlәsi ilә bağlı açıqladığı dırnaqarası sülh planının Fәlәstin xalqının mövcudluğunu vә tarixini heçә sayan yeni bir işğal planı olduğunu deyib.

İbrahim Kalın deyib: ‘‘Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın vurğuladığı kimi  Qüds qırmızı xәttimizdir vә Fәlәstin torpağı satılıq deyil. Fәlәstindә әdalәt tәmin edilmәdәn daimi sülh tәmin edilә bilmәz. Әdalәtli olmayan bir planın hәyata keçirilmәsi mümkün deyil. Bölgәdә sülh vә tәhlükәsizliyin tәmin olunması üçün İsrailin işğalçılıq  siyasәti sona çatmalıdır. Beynәlxalq ictimaiyyәt iki dövlәtli hәlli aradan qaldırmağı hәdәflәyәn  bu hüquqsuzluğu rәdd etmәlidir. Türkiyә Fәlәstin xalqının yanında olmağa davam edәcәk’’.Әlaqәli Xәbәrlәr