Son bir hәftә әrzindә 698 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

Bu barәdә Sahil Mühafizә Komandanlığının rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindәn verilәn bәyanatda bildirilib.

1319163
Son bir hәftә әrzindә 698 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

 

Sahil mühafizә dәstәlәrinin son bir hәftә әzindә hәyata  keçirdiyi әmәliyyatlar zamanı 698 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.

Bu barәdә Sahil Mühafizә Komandanlığının rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindәn verilәn bәyanatda bildirilib.

Bәyanatda  nizamsız  miqrasiya ilә mübarizә fәaliyyәtlәri çәrçivәsindә 29 noyabr-5 dekabr tarixlәri arasında hәyata keçirilәn әmәliyyatlar ilә bağlı әtraflı  mәlumat verilib.

Bәyanatda qeyd olunub ki, son bir hәftә әrzindә keçirilәn әmәliyyatlar zamanı  698 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr