Fuad Oqtay Camal Xaşoqçi cinayәti ilә bağlı açıqlama verib

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay bildirib ki, sәudiyyәli jurnalist Camal Xaşıqçini qәtlә yetirәnlәr mühakimә olunanadәk Türkiyә bu proresi tәqib edәcәk.

Fuad Oqtay Camal Xaşoqçi cinayәti ilә bağlı açıqlama verib

 

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay bildirib ki, sәudiyyәli jurnalist Camal Xaşıqçini qәtlә yetirәnlәr mühakimә olunanadәk Türkiyә bu proresi tәqib edәcәk.

Fuad Oqtay sәudiyyәli jurnalist Camal Xaşoqçinin qәtlә yetirilmәsinin birinci ildönümü münasibәtilә  şәxsi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә açıqlama verib.

Fuad Oqtay açıqlamasında bu ifadәlәrә yer verib: ‘‘Sәudiyyәli jurnalist Camal Xaşıqçini qәtlә yetirәnlәr mühakimә olunanadәk Türkiyә bu proresi tәqib edәcәk. Hadisənin  aydınlığa qovuşması üçün beynəlxalq ictimaiyyәtin üzәrinә böyük mәsuliyyәt düşür. Camal Xaşoqçinin hörmәtlә  yad edirik’’.

Xatırladaq ki, sәudiyyәli jurnalis Camal Xaşoqçi 2018-ci ilin 2 oktyabr tarixindә Sәudiyyә Әrәbistanının İstanbuldakı Baş Konsulluq binasında  qәtlә yetirilmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr