Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt fəaliyyәtlәrini davam etdirir

Mәlumata görә, nәzarәt fәaliyyәti helikopterlәr vasitәsilә keçirilib.

1273735
Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt fəaliyyәtlәrini davam etdirir

 

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәrinin Fәrat çayının şәrqindә yaradılacaq tәhlükәsiz bölgә çәrçivәsindә VI birgә nәzarәt fәaliyyәtini hәyata keçirir.

Mәlumata görә, nәzarәt fәaliyyәti helikopterlәr vasitәsilә keçirilib.

Helikopterlәr Türkiyәnin Şanlıurfa şәhәrindә yerlәşәn Birgә Әmәliyyat Mәrkәzindәn havaya qalxıb.

Nәarәt fәaliyyәtindә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә mәxsus iki vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarına mәxsus iki helikopter iştirak edib.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәri  Fәrat çayının şәrqindә altı dәfә birgә nәzarәt fәaliyyәti hәyata keçirib.Әlaqәli Xәbәrlәr