İzmirdә 142 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

Sahil mühafizә dәstәlәri  tәrәfindәn keçirilәn әmәliyyat zamanı Avropaya qeyri-qanuni yollarla keçmәyә cәhd göstәrәn miqrantlar tәsbit edilib.

1269276
İzmirdә 142 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

 

 

Türkiyәnin İzmir şәhәrinin Çeşmә vә Dikili qәsәbәlәrindә  qeyri-qanuni yollarla Avropaya keçmәyә çәhd göstәrәn 142  miqrant saxlanılıb.

Sahil mühafizә dәstәlәri  tәrәfindәn keçirilәn әmәliyyat zamanı Avropaya qeyri-qanuni yollarla keçmәyә cәhd göstәrәn miqrantlar tәsbit edilib.

Mәlumata görә, әmәliyyat Çeşmәnin Dalyan vә Dikilinin Bademli bölgәlәrindә hәyata keçirilib. Әmәliyyat zamanı 142  qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb. Saxlanılan miqrantlar Әfqanıstan, Fәlәstin, Suriya vә  Konqo vәtәndaşıdırlar.

Qeyd edәk ki, miqrantlar әmәliyyatdan sonra Miqrasiya İdarәsinә tәhvil veriliblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr