‘‘Pәncә-3’’ әmәliyyatı müvәffәqiyyәtlә davam etdirilir

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin sәrhәddәn kәnarda separatçı terror tәşkilatı PKK-ya qarşı keçirdiyi әmәliyyatlar davam edir.

‘‘Pәncә-3’’ әmәliyyatı müvәffәqiyyәtlә davam etdirilir

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin sәrhәddәn kәnarda separatçı terror tәşkilatı PKK-ya qarşı keçirdiyi әmәliyyatlar davam edir.

İraqın şimalında davam etdirilәn ‘‘Pәncә-3’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә PKK terror tәşkilatının iki üzvü zәrәrsizlәşdirilib.

Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn açıqlamada  ‘‘Pәncә-3’’ әmәliyyatının müvәffәqiyyәtlә davam etdirildiyi bildirilib.

Hәyata keçirilәn hava әmәliyyatı ilә separatçı terror tәşkilatı PKK-nın iki üzvü zәrәrsislәşdirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr