Yaşar Gülәr vә Cozef Danford arasında telefon danışığı olub

Bu barәdә Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

1265362
Yaşar Gülәr vә Cozef Danford arasında telefon danışığı olub

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi, ordu generalı Yaşar Gülәr vә ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Cozef Danford arasında telefon danışığı olub.

Bu barәdә Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Nazirlikdәn verilәn mәlumata görә, Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi, ordu generalı Yaşar Gülәr  ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Cozef Danfordla  telefon әlaqәsi saxlayıb.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi, ordu generalı Yaşar Gülәr görüşdә Türkiyәnin tәhlükәsiz bölgә ilә bağlı gözlәntilәrini tәkrarlayıb.

Yaşar Gülәr görüşdә hәmçinin tәhlükәsiz bölgәnin müәyyәn edilәn әsaslar çәrçivәsindә yaradılmasının әhәmiyyәtini  vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr