Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt faliyyәtlәrinә başladı

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәrinin Fәrat çayının şәrqindә ilk birgә nәzarәt fәaliyyәti başladı.

1265535
Türkiyə və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birlikləri birgә nәzarәt faliyyәtlәrinә başladı

 

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәrinin Fәrat çayının şәrqindә ilk birgә nәzarәt fәaliyyәti başladı. 

TSQ  vә Amerika Birlәşmiş Ştatları Silahlı Qüvvәlәrinin birliklәri Telabyad bölgәsinin cәnubuna doğru hәrәkәt edib.

Birgә nәzarәt fәaliyyәtlәrinә helikopterlәr dә dәstәk vermәyә başladı.Әlaqәli Xәbәrlәr