Mardindә bir әsgәr şәhid olub

Türkiyәnin Mardin şәhәrindә separatçı terror tәşkilatı PKK-ya qarşı keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә bir polis әmәkdaşı şәhid olub, bir kәnd mühafizәçisi dә xәsarәt alıb.

1265359
Mardindә bir әsgәr şәhid olub

 

 

 

Türkiyәnin Mardin şәhәrindә separatçı terror tәşkilatı PKK-ya qarşı keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә bir polis әmәkdaşı şәhid olub, bir kәnd mühafizәçisi dә xәsarәt alıb.

Mardinin Ömәrli qәsәbәsinin Ömeryan bölgәsindә terror tәşkilatına qarşı әmәliyyat keçirilib.

Әmәliyyat zamanı terrorçular tәrәfindәn hәyata keçirilәn xain hücum nәticәsindә Tufan Kansuva adlı bir polis әmәkdaşı vә bir kәnd mühafizәçisi xәsarәt alıb.

Mardin Dövlәt Xәstәxanasına çatdırılan Tufan Kansuvarın edilәn bütün tibbi müdaxilәlәrә baxmayaraq xilas edilә bilmәdiyi vurğulanıb.

Bölgәdә әmәliyyatların davam etdirildiyi bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr